Tema:

Droner

ALLE LØRNPODDER OM

Droner

Definisjon:

Definisjonen av en drone er en flyvende farkost uten pilot om bord (UAV – unmanned aerial vehicle). De ble opprinnelig brukt militært, til oppdrag som ble sett på som for «dull, dirty or dangerous» for mennesker, men i dag er det flere sivile droner enn militære. Droner kan f. eks. brukes til å frakte dyrebar last (blod, medisiner) inn til områder der infrastruktur mangler – enten fordi det har skjedd en (natur)katastrofe, eller fordi det er et utviklingsland som ikke har denne typen struktur