LØRNERNE

Preben Carlsen

Preben Carlsen brukte 5 år på å bygge opp Trigger fra null til å bli verdens beste kreative PR-byrå. Han har siden startet problemverkstedet Folk Oslo, konsulentkooperativet Timeshift og utviklingsselskapet Reodor. Nå jobber han i Sandkassa, hvor han jobber med å løse viktige problemer i verden gjennom å utvikle nye produkter og selskaper sammen med andre aktører i økosystemet han har bygget opp. I Lørn jobber Preben med konseptutvikling, posisjonering og kommunikasjon.

Sunniva Rose

Sunniva Rose har en doktorgrad i kjernefysikk fra Universitetet i Oslo, og jobber i dag med formidling av forskning og teknologi. Hun har drevet med forskningsformidling blant annet som fast paneldeltager i Big bang med Berg og Linhave (NRK), Abels Tårn (P2), og ikke minst gjennom bloggen/formidlingsprosjektet www.sunnivarose.no «om kjernefysikk og forskning og sånn» de 7 siste årene.

Silvija Seres

Silvija Seres er matematiker og teknologiinvestor. Hun har bakgrunn fra algoritmeforskning i Oxford, utvikling av søkemotoren Alta Vista i Silicon Valley, strategisk ledelse i Fast Search and Transfer, og tjenesteutvikling i Microsoft. Hun jobber nå som styremedlem i flere store selskaper, inkludert Oslo Børs og NRK, og som aktiv investor i flere teknologibedrifter.

Torgeir Micaelsen

Torgeir er tidligere stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet. I løpet av sine 12 år på Stortinget, ledet han blant annet finanskomiteen fra 2009-2013 og det helsepolitiske arbeidet i Arbeiderpartiet frem til høsten 2017.

Han er utdannet fra Universitetet i Oslo med bachelor i samfunnsvitenskapelige fag og har Executive Master of Management fra Handelshøyskolen Bi.

Høsten 2017 startet han Aktiver AS som var et spesialisert konsulentselskap som i samarbeid med kunder jobbet for å formulere, strukturere og utvikle nye ideer til konsepter og muligheter i krysningspunktet mellom teknologi, innovasjon og samfunn.


Selskapet ble høsten 2018 solgt til TRY hvor Micaelsen i dag er partner og rådgiver i TRY Råd AS.